Përballja me barrierat e komunikimit tek fëmijët me prejardhje rome nëpërmjet modelimit të besimit në dalje publikeq


Дерменджиева, София (2006) Përballja me barrierat e komunikimit tek fëmijët me prejardhje rome nëpërmjet modelimit të besimit në dalje publikeq В: „Buletin Shkencor”, Universiteti “F. S. Noli”, Albania, 2006.


 Проучва тенденциите на промяна в детската игра на 5-7-годишни деца, породена от активното им взаимодействие с компютрите
  Статия
 предучилищна възраст, познавателно взаимодействие, мултимедийна среда, трансформация, игра, социален статус
 Издадено
  12883
 София Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/