Практически аспекти на социалната работа с безнадзорни деца в България


Дерменджиева, София (2006) Практически аспекти на социалната работа с безнадзорни деца в България В: „ФИЦЕ-Бюлетин, Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца”, 2006


 Обсъжда спецификата на работа с безнадзорни деца и набора от умения на социалния работник за улична социална работа.
  Статия
 безнадзорни деца, деца в риск, социална работа
 Издадено
  12878
 София Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/