Педагошка стратегиа за конструктивно регулиране на заемниот однос дете – мултимединска средина


Дерменджиева, София (2004) Педагошка стратегиа за конструктивно регулиране на заемниот однос дете – мултимединска средина В: “Педагошка практика”, година 2, бр. 1, Скопjе, 2004.


 Представя педагогическа стратегия за конструктивно регулиране на взаимодействието "дете-мултимедийна среда".
  Статия
 взаимодействие "дете - мултимедийна среда", педагогическа стратегия, конструктивно регулиране
 Издадено
  12874
 София Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/