Познавателно взаимодействие в мултимедийна среда и трансформация на детската игра


Дерменджиева, София (2006) Познавателно взаимодействие в мултимедийна среда и трансформация на детската игра Издателска къща "Санра Бук Тръст", София, 2006 г., (181 стр.)


 Изследването проблематизира в нова светлина въпросите за себеосъществяването на подрастващите в контекста на познавателната им мотивация и овладяването на адекватно поведение в условията на информатизация и глобализация на съвременния свят.
  Монография
 предучилищна възраст, познавателно взаимодействие, мултимедийна среда, трансформация, игра, социален статус
 Издадено
  12868
 София Дерменджиева

2. Стоилов М., Дисертационен труд на тема „Оптимизиране на актьорската психотехника чрез куклено-театрална изразност“ (ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, 2015), с. 40.

1. Димитрова Зл., Същност на релацията „двигателна дейност – игрова дейност“ в предучилищното физическо възпитание, в сб.“Образование, наука, икономика и технологии, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас, 2012

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/