АСЕАН в началото на ХХI век


Матеев, Илиян (2017) АСЕАН в началото на ХХI век Национална научна конференция с международно участие "Азия и светът - взаимоотношения и взаимодействия", СУ "Св. Климент Охридски", ФКНФ, ЦИЕК, 15 декември 2016 г. Съставител: проф.д.ф.н. Н.Стефанов. София: издателство "Пропелер", стр.115-122, ISBN: 978-954-392-446-2, (COBISS.BG-ID 1284954596 )


 В доклада се представя състоянието на интеграционните отношения в АСЕАН в началото на века.
  Доклад
 АСЕАН, икономическа интеграция


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  12854
 Илиян Матеев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/