Тематично-съдържателни и образователни конструкти на проектите и презентациите. (електронна книга).


Дерменджиева, Стела (2015) Тематично-съдържателни и образователни конструкти на проектите и презентациите. (електронна книга). Exlibris, В. Търново, ISBN 978-0-7334-2609-4


 
  Книга
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12851
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/