География и политическа геометрия.


Дерменджиев, Атанас (1992) География и политическа геометрия. -В: Подходи към европейската интеграция. С., СУ "Св. Климент Охридски", с. 65-75.


 
  Доклад
 
 
  12846
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/