География и политическа геометрия.


Дерменджиев, Атанас (1992) География и политическа геометрия. Сб. от научна конференция "Подходи към европейската интеграция". София, април 1992. София: СУ "Св. Климент Охридски", 1992, с. 65-75.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  12846
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/