Стойчева, Виолета. „Мълчаливи свидетели“ – женският лагер в село Скравена, Софийско, в спомените на местните жители


Георгиева, Виолета (2012) Стойчева, Виолета. „Мълчаливи свидетели“ – женският лагер в село Скравена, Софийско, в спомените на местните жители България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов. Т. 5, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 237-284, ISBN 978-954-524-844-3.


 
  Статия
 концлагер, политически репресии, колективна памет
 Издадено
  12841
 Виолета Георгиева

1. Груев, Михаил. Платената любов в България през 40-те – 60-те години на ХХ век. – В: Любовта при социализма. Образци, образи, табута. Сборник. Център за академични изследвания, София: Рива, с.234-256, ISBN 978-954-320-494-6.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/