Функционалната грамотност в контекста на географското образование и новата образователна парадигма.


Дерменджиева, Стела (2017) Функционалната грамотност в контекста на географското образование и новата образователна парадигма. Сб. от девета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвременност", Велико Търново, 2 ноември 2014. Ред. Н. Кънев. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, т. 9, с. 332-338. ISSN 978-619-208-125-6 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 
  12835
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/