Geography, Culture, Education


Дерменджиева, Стела (2013) Geography, Culture, Education The XI-th anniversary national conference "Natural sciences 2013" (ANCNS 2012), 27-30 September, Варна.ISBN 978-619-201-172-7


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  12825
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/