Пътувания из България. Мултимедиен географски албум.


Дерменджиева, Стела (2012) Пътувания из България. Мултимедиен географски албум. Шумен, ШУ "Епископ Константин Преславски", 2012. ([ Велико Търново]: [Фабер]. (CD-ROM). ISBN 978-954-400-789-9; 978-954-400-789-1


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  12822
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/