Geographic and Geopolitical Aspects of Bulgarian-Romanian Energy Relations.


Дерменджиева, Стела (2011) Geographic and Geopolitical Aspects of Bulgarian-Romanian Energy Relations. International conference environment – landscape – European identity. 4-6 November, Bucharest, Romania. ISBN:9781627485371


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Икономика
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Economics
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  12816
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/