За ползата от единните стандарти за текущо оценяване в българското училище.


Дерменджиева, Стела (2011) За ползата от единните стандарти за текущо оценяване в българското училище. България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Велико Търново. Ред. Н. Кънев. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 449-461. ISBN 978-954-524-776-7 ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 
  12812
 Стела Дерменджиева

1. Radeva, I. The quality of geography education - vision and challenges. Acta Pedagogica Naturalis (APNat), Copyright Center, Konstantin Preslavsky University of Shumen, Vol 1, No 1, p. 76-80, 2018. ISSN 2603-3879.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/