Новите образователни технологии и географското образование.


Дерменджиева, Стела (2009) Новите образователни технологии и географското образование. –В: Втора национална научна конференция с международно участие „Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи”, Русе, c. 145 - 151.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12801
 Стела Дерменджиева

1. Димитрова, Б. Дисертационен труд "Теоретико-методологичен анализ на образователния процес по география и компетентността на учителя", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2015. ВТ-16 4-0013/29.03.2016

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/