Cultural Tourism in Teaching Process. The Third Economic Conference for Coperation between Egipt and Bulgaria.


Дерменджиева, Стела (2009) Cultural Tourism in Teaching Process. The Third Economic Conference for Coperation between Egipt and Bulgaria. [Abstract, oral presentation paper], Suez Canal University, Ismailia, Egip.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 
  12800
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/