The Ekolоgical Environment and Development Strategy of Universities, WWUPF.


Дерменджиева, Стела (2009) The Ekolоgical Environment and Development Strategy of Universities, WWUPF. Abstract, oral presentation paper, Nanjing, China.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 
  12798
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/