Modern Education in Bulgaria and Geographic Culture,


Дерменджиева, Стела (2009) Modern Education in Bulgaria and Geographic Culture, THE 4TH World women university presidents forum (WWUPF) – Nanjing, China, 2009, p. 5-9, ISBN 86-25-86179990


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  12797
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/