Визуализацията в обучението по география – опит и възможности


Дерменджиева, Стела (2008) Визуализацията в обучението по география – опит и възможности Сб. от научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище", В. Търново, 2008, съст. П. Костова, А. Кръстева, Р. Кузманова-Карталова. , В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 358 - 371. ISBN 978-524-628-9


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12790
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/