Графическите организатори като средство за развитие на критическото мислене.


Дерменджиева, Стела (2008) Графическите организатори като средство за развитие на критическото мислене. Сб. от научно-практическа конференция "Съвременни образователни технологии в основното училище", В. Търново, 2008, съст. П. Костова, А. Кръстева, Р. Кузманова-Карталова. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2008, с. 344 - 357. ISBN 978-954-628-9


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  12789
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/