Балканите - географски ценности на учебното познание.


Дерменджиева, Стела (2008) Балканите - географски ценности на учебното познание. Балканите - език, история, култура, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, т. 1, бр. 1, 2007, с. 340 - 351. ISSN: 2535-1346 (Online) ISSN: 1314-4065 (Print)


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  12788
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/