Българският опит във висшето образование по обучението в магистърски програми. Научни трудове на Тверския Държавен университет, Русия, 2007.


Дерменджиева, Стела (2007) Българският опит във висшето образование по обучението в магистърски програми. Научни трудове на Тверския Държавен университет, Русия, 2007. Научни трудове на Тверския Държавен университет, Русия.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Теория и управление на образованието

Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Theory and Management of Education

 
  12786
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/