Използване на учебната документация при проектиране на образователния процес по география и икономика в VI клас, конкретизиран чрез тема “Население”.


Дерменджиева, Стела (2005) Използване на учебната документация при проектиране на образователния процес по география и икономика в VI клас, конкретизиран чрез тема “Население”. Сб. "Език и стратегии в обучението", В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 331 - 342. ISBN 954-524-475-5


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  12783
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/