Решаване на дидактически проблеми по география чрез нови технологии на обучение.


Дерменджиева, Стела (2005) Решаване на дидактически проблеми по география чрез нови технологии на обучение. Сб. "Език и стратегии в обучението", В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 321 - 330. ISBN 954-524-475-5


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12782
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/