Проф. Дончо Дончев.


Дерменджиева, Стела (2003) Проф. Дончо Дончев. Професорите на Великотърновския университет (1963-2003 г.). Кратки очерци. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 215 -218. ISBN 954-524-381-3


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  12781
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/