Предговор към българското издание /Антон Веберн. Пътят към новата музика. Пътят към композицията с 12 тона/


Булева-Петрова, Марияна (2005) Предговор към българското издание /Антон Веберн. Пътят към новата музика. Пътят към композицията с 12 тона/ Антон Веберн. Пътят към новата музика. Пътят към композицията с 12 тона.


 Текстът представя основните идеи в лекциите на Антон Веберн и тяхната връзка с философията, композиторската практика и музикалната теория на Новото време.
  Част от книга / Глава от книга
 лекции, авторски анализ, музикална история, универсални закономерности на тоновото изкуство, обертон
 Издадено
  1278
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/