Изследователската дейност на учителя и учебното сътрудничество.


Дерменджиева, Стела (2003) Изследователската дейност на учителя и учебното сътрудничество. Сборник научни трудове. природни науки. география. Шумен: УИ “Еп. К. Преславски”, с. 181-190. ISBN 954-577-139-9


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12778
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/