Нов учебен курс в университета “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново.


Дерменджиева, Стела (2002) Нов учебен курс в университета “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново. Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, том 39, серия 9, Русе, с. 34 - 38. ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID 1177927140


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12775
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/