Нов учебен курс по критическо мислене в университета “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново.


Дерменджиева, Стела (2002) Нов учебен курс по критическо мислене в университета “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново. Критическо мислене, № 1, 2002, с. 4. ISSN 1311-9346


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12773
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/