Tekeliev, Alexander


Булева-Петрова, Марияна (1997) Tekeliev, Alexander The New Grove Dictionary of Music and Musicians


 Статията е създадена по поръчка на световноизвестната енциклопедия за музика The New Grove. Представя кратка биография и информация за творчеството на един от видните съвременни български композитори
  Статия
 български композитор, симфонично творчество, песенен жанр, балет
 Издадено
  1277
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/