Алтернативни стратегии на преподаване и учене по география при околна среда и устойчиво развитие.


Дерменджиева, Стела (2002) Алтернативни стратегии на преподаване и учене по география при околна среда и устойчиво развитие. Наука, околна среда и устойчиво развитие, В. Търново, 2002, с. 191 - 198. ISSN 954-775-154-9


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  12769
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/