Stategies for Use Across the Curriculum. RWCT for university faculty and administrators across all faculties.


Дерменджиева, Стела (2001) Stategies for Use Across the Curriculum. RWCT for university faculty and administrators across all faculties. Open Society Institute, RWCT Project, Vilnius, Lithuania, 102 с.


 
  Книга
 


Социални, стопански и правни науки Теория и управление на образованието

Social sciences, economic sciences and law Theory and Management of Education

 Издадено
  12765
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/