Geographic knowledge, reading and modern training.


Дерменджиева, Стела (2001) Geographic knowledge, reading and modern training. -Unity and diversity in literacy development, Bratislava, p. 37 - 42. ISBN 80-968403-0-4


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12763
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/