Някои аспекти на обучението по регионална социално-икономическа география в средното училище.


Дерменджиева, Стела (2000) Някои аспекти на обучението по регионална социално-икономическа география в средното училище. –В: Проблеми на регионалното развитие и на регионалната политика на България. В. Търново.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 
  12760
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/