Nenov, Dimiter


Булева-Петрова, Марияна (1997) Nenov, Dimiter The New Grove Dictiоnary of Music and Musicians, 19722


 Статията е написана по поръчка на "The Nеw Grove Dictionary..." и представя биографията, жанровата система и типа музикално мислене на Димитър Ненов в контекста на българската музикална култура.
  Статия
 българска музикална култура, пианист, композитор, архитект, лад тон-полутон,
 Издадено
  1276
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/