Международният проект RWCT във ВУЗ – очаквания и реалност.


Дерменджиева, Стела (2000) Международният проект RWCT във ВУЗ – очаквания и реалност. –В: Техника, технологии и образование. Стара Загора – Ямбол, 2000, с. 71 - 74.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  12759
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/