Международна програма RWCT (Развитие на критическото мислене чрез четене и писане).


Дерменджиева, Стела (1999) Международна програма RWCT (Развитие на критическото мислене чрез четене и писане). –В: Обучението по география, 1999, № 4, с. 14 - 20. ISSN 0204-6849 COBISS.BG-ID 1144580324


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Теория и управление на образованието

Social sciences, economic sciences and law Theory and Management of Education

 Издадено
  12755
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/