Възможности за осъвременяване на образованието чрез програмата RWCT.


Дерменджиева, Стела (1999) Възможности за осъвременяване на образованието чрез програмата RWCT. Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Т. 37, серия 7, Педагогика и обществознание, Русе, 1999, с. 202 - 206. ISSN 1311-3321 COBISS.BG-ID 1147105252


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Теория и управление на образованието

Social sciences, economic sciences and law Theory and Management of Education

 Издадено
  12753
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/