Статистическата информация и дидактическото й приложение в обучението по география в Испания.


Дерменджиева, Стела (1998) Статистическата информация и дидактическото й приложение в обучението по география в Испания. Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, 2, Книга – География, 1998, с. 105 -118. ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID 1146529764


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  12750
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/