Изучаване на родното селище в обучението по география на България. Източници и организация.


Дерменджиева, Стела (1995) Изучаване на родното селище в обучението по география на България. Източници и организация. – В: Проблеми на регионалното развитие на България. В. Търново.


 
  Доклад
 
 
  12748
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/