Относно една образователна технология за моделиране на концепция за преподаване по география.


Дерменджиева, Стела (1996) Относно една образователна технология за моделиране на концепция за преподаване по география. Научни трудове на ВВОУ “В. Левски”, 44, Ч. 2, Обществени науки, 1996, с. 196 - 205. ISSN 0861-0312


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12746
 Стела Дерменджиева

1. Събева, Петя. Електронен модел за обучение по география и икономика в прогимназиален етап ИВИС, В. Търново, 300 с., 2014. ISBN 978-954-2968-84-9 COBISS.BG-ID 1267779044

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/