Теоретико-методични аспекти на проблема за самостоятелността и самостоятелната работа в обучението по география.


Дерменджиева, Стела (1994) Теоретико-методични аспекти на проблема за самостоятелността и самостоятелната работа в обучението по география. – В: Теоретични проблеми на географското познание. В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 383-395. ISBN 954 – 524 – 082 – 2


 
  Доклад
 
 Издадено
  12745
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/