Антропогенното замърсяване на водите на град Горна Оряховица и град Лясковец – състояние и проблеми.


Дерменджиева, Стела (1992) Антропогенното замърсяване на водите на град Горна Оряховица и град Лясковец – състояние и проблеми. Сб. от трета научна конференция "Актуални проблеми по опазване на околната среда ЕКО-Русе 92". Русе, 29-30 октомври 1992. Русе: СУБ - Русе, 1992, с. 101.


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  12743
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/