За връзката на демократизацията на обществото и обучението по география на България в средното училище.


Дерменджиева, Стела (1992) За връзката на демократизацията на обществото и обучението по география на България в средното училище. Сб. от научна конференция "Хуманизмът в творчеството на Ян Коменски и демократизация на учебно-възпитателния процес". Благоевград, 20 май 1992. Ред. П. Петров. Благоевград: ЮЗУ, 1992, с. 44-45.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12739
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/