Усъвършенстване на обучението по география на населението и селищата в средното училище.


Дерменджиева, Стела (1992) Усъвършенстване на обучението по география на населението и селищата в средното училище. Обучението по география, № 3, 1992, с. 11-17. ISSN 0204-6849 COBISS.BG-ID 1150077156


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  12738
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/