По въпроса за структурата и съдържанието на курса “География на България” в средното училище.


Дерменджиева, Стела (1992) По въпроса за структурата и съдържанието на курса “География на България” в средното училище. –В: Магистър – М, 1992, № 3, с. 25-29. ISSN 0861-7635 COBISS.BG-ID 1149347812


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  12736
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/