Обучението по география и въпросът за изследователския метод в следосвобожденската методическа литература.


Дерменджиева, Стела (1992) Обучението по география и въпросът за изследователския метод в следосвобожденската методическа литература. Обучението по география, 1992, № 6, с. 11-18. ISSN 0204-6849 COBISS.BG-ID 1151467236


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12735
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/