Използване на допълнителна литература в обучението по география в средното училище (Върху примера на урок по география на Япония).


Дерменджиева, Стела (1992) Използване на допълнителна литература в обучението по география в средното училище (Върху примера на урок по география на Япония). Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”, 1 (22), Книга - География, 1992, с. 129-148. ISSN 0204-6369 COBISS.BG-ID 1145663460


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  12733
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/