Географското образование в Албания.


Дерменджиева, Стела (1992) Географското образование в Албания. –Обучението по география, 1992, № 4, с. 41-43. ISSN 0204-6849 COBISS.BG-ID 1150075876


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12732
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/