Университетското образование по география и развитието на интелектуалните възможности на студентите.


Дерменджиева, Стела (1991) Университетското образование по география и развитието на интелектуалните възможности на студентите. –В:Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ, Шумен, с. 62-66.


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  12728
 Стела Дерменджиева

1. Димитрова, Б. Дисертационен труд "Теоретико-методологичен анализ на образователния процес по география и компетентността на учителя", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2015

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/