Специалността “География и геоекология” – нова възможност за подготовка на специалисти по опазване на околната среда.


Дерменджиева, Стела (1992) Специалността “География и геоекология” – нова възможност за подготовка на специалисти по опазване на околната среда. Сб. от научна конференция "Хуманизация и обновителни тенденции на учебно-научния процес във ВУЗ". Силистра, 18-19 май 1991. Ред. В. Куков. Шумен: Хелиос, 1991, с. 66-71.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  12727
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/